VUOKRAEHDOT

Varaaminen ja vuokran maksu

Kesäaikana lyhin vuokrausaika on yksi viikko. Kesäajan ulkopuolella myös viikonloput ja yksittäiset päivät ovat mahdollisia. Vuokra-aika alkaa yleensä klo 16:00 ja päättyy klo 12:00.

Vuokraaja maksaa varausmaksun 300 €, varauksen yhteydessä. Varausmaksu vähennetään vuokraushinnasta. Vuokra tulee olla maksettuna RMP Invest Oy:n tilille erillisen laskun mukaan viimeistään eräpäivänä. Takuumaksu 300 e maksetaan auton noudon yhteydessä käteisellä, maksu palautetaan auton palatessa täysin ehjänä ja sovitut asiat hoidettuna. Vuokrasopimus allekirjoitetaan viimeistään auton noudon yhteydessä. Vuokraaja on vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä.

Varauksen peruuttaminen

Jos vuokraaja peruu varauksen yli 30 vuorokautta ennen varauksen alkua, palautetaan maksettu varausmaksu vähennettynä 100 euron käsittelykuluilla. Jos vuokraaja peruu varauksen alle 30 vuorokautta ennen varauksen alkua, varausmaksua ei palauteta. Varauksen peruutus ilmoitettava aina kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Asuntoauton käyttö

Vuokraaja sitoutuu käyttämään asuntoautoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraaja noudattaa ajaessaan erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta. Peruuttamistilanteissa on edettävä hyvin hitaasti ja tilannetta tulee tarkkailla myös auton ulkopuolelta riittävän usein törmäyksen välttämiseksi. Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittava auton kunnon normaalista tarkkailusta, kuten rengaspaineista sekä öljyn ja jäähdytysnesteen määrästä. Kuskilla tulee olla voimassa oleva ajokortti.

Vuokraaja lukitsee asuntoauton aina poistuessaan sen läheisyydestä. Autoa ei saa pysäköidä paikkaan, jossa se on alttiina ilkivallalle. Asuntoautoa saa käyttää vain Pohjoismaissa ja ulkomaille viennistä on sovittava etukäteen. Vuokraaja perehtyy auton käyttöohjeisiin, jotka löytyvät ohjekansiosta. Epäselvissä tilanteissa kysy neuvoa vuokralleantajalta (040 190 8370). Asuntoautossa ei saa tupakoida. Asuntoautoon ei saa tuoda lemmikkejä. 

Kilometrirajoitukset

Hintoihin sisältyvät kilometrit: 1700 km/vko, lisäkilometrit 0,30 €/km, kesäsesongilla 3000km/vko. Lisäkilometrit maksetaan asuntoauton palautuksen yhteydessä.

Talvikäytön rajoitukset

Talviaikaan suihku ei ole autossa käytettävissä, vettä ei voi laittaa vesisäiliöön jäätymisriskin takia, lavuaarit ja wc on käytössä.

Asuntoauton nouto, siivous ja palautus

Vuokralleantaja luovuttaa auton vuokraajalle käyttökuntoisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokralleantaja antaa vuokraajalle riittävän opastuksen auton käytöstä. Vuokrattava auto on tarkistettu vuokralleantajan toimesta ennen luovuttamista. Kuitenkin myös vuokraaja on velvollinen tarkistamaan auton vastaanoton yhteydessä mahdollisesti jo olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi. Asuntoauton palautus kaikkine varusteineen tapahtuu myös sovittuna aikana sovitussa paikassa. Jos sovittuihin aikatauluihin tule muutoksia on siitä ilmoitettava mahdollisimman pian.

Auto luovutetaan vuokraajalle siivottuna sekä tankki täynnä Diesel-polttoainetta. Vuokraaja huolehtii siitä, että auto siivotaan sisältä ennen palautusta yleisilmeeltään siistiksi sekä polttoainetankki tankataan täyteen Diesel-polttoainetta. Siivous käsittää: 

Omien tavaroiden ja roskien poisviennin. Jääkaapin, lavuaarien, lieden ja pöytien pyyhkimisen. Lattian lakaisun sekä WC:n likasäiliön ja harmaavesisäiliön tyhjennyksen.

Vuokraaja ilmoittaa tarkan palautusajan vuoralleantajalle viimeistään palautuspäivänä. Autoa ei saa palauttaa omatoimisesti ilman vuokralleantajan läsnäoloa. Vuokraaja ilmoittaa vuokralleantajalle kaikista sattuneista vahingoista ja havaitsemistaan puutteista viimeistään palautuksen yhteydessä.

Korvaus-, vastuu- ja vahinkoasiat

Vuokrasopimukseen kirjattu vuokraaja on aina vastuussa asuntoautosta riippumatta siitä kuka on kuljettajana, kuka käyttää asuntoautoa tai kuka on maksanut vuokran. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon näiden vuokraehtojen ja pikaohjeen sisällöstä kuljettajalle ja auton käytöstä vastaavalle henkilölle.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan 900 € omavastuuosuuteen saakka asuntoautolle ja sen varusteille sattuneet vahingot sekä kaikki kadonneet varusteet. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokralleantajalle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: Ylikuormaus, autossa tupakointi, liian vähäinen öljyn tai jäähdytysnesteen määrä, vauriot auton verhoiluissa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen auton koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet vuokraajan rikollisesta menettelystä, auton käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta. Siivouksen laiminlyömisestä tai autossa tupakoinnista vuokralleantaja perii 250 euron lisämaksun. 

Mikäli vuokraaja ei palauta autoa sovittuna ajankohtana, vuokraajalta laskutetaan vähintään ylimenevää aikaa vastaava vuokra sekä kaikki muut tästä aiheutuneet kulut. Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päätyttyä ja vuokraajaan ei saada yhteyttä kohtuullisessa ajassa tai vuokraaja ei palauta autoa kehotuksista huolimatta, asia ilmoitetaan poliisille. Vuokrasopimuksen allekirjoituksella vuokraaja hyväksyy mahdollisen jälkilaskutuksen kaikkien edellä mainittujen kulujen kattamiseksi. Vuokraaja vastaa asuntoauton käytöstä johtuvista sakoista ja pysäköintivirhemaksuista vuokra-aikana.

Mikäli asuntoauto rikkoontuu tai muutoin vaurioituu vuokra-aikana, vuokraamo ei korvaa vuokraajalle matkan keskeytymisestä johtuvia mahdollisia kuluja. Vuokraamo korvaa vuokraajan maksamat matkan jatkumisen kannalta välttämättömät asuntoauton korjauskulut 500 euroon saakka kuittia vastaan. Jos vuokraaja haluaa palauttaa auton ennen sovittua ajankohtaa, vuokraamo ei ole velvollinen palauttamaan käyttämätöntä osaa vuokrasta vuokraajalle. Liikennevahingon sattuessa vuokraajan on ilmoitettava asiasta viipymättä vuokraamolle ja tarvittaessa poliisille. Liikennevahingon tapahduttua vuokraaja täyttää vahinkoilmoituslomakkeen, joka löytyy ohjekansiosta. Varkaudesta on ilmoitettava viipymättä poliisille. 

Mikäli vuokraamo ei jostakin syystä pysty luovuttamaan vuokrattavaa asuntoautoa vuokraajalle, vuokraaja saa rahansa takaisin viikon sisällä. Vaihtoehtoisesti vuokraaja saa halutessaan tilalle toisen asuntoauton, mikäli sellainen on vapaana. Missä tahansa korvaus- tai riitatilanteessa vuokraamon korvausvastuu on korkeintaan maksetun vuokran suuruinen. Kaikki rahojen palautukset maksetaan tilisiirtona vuokraajan ilmoittamalle pankkitilille.

Vuokralleantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi silloin kun vuokraaja rikkoo sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan auton kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan. Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee vuokralleantajan kotipaikan käräjäoikeus.

Vuokrahintaan sisältyy yksi täysi kaasupullo ja edelliseltä vuokraajalta mahdollisesti yli jäänyt kaasu. Vuokraaja voi tarvittaessa täyttää tyhjentyneen kaasupullon omalla kustannuksellaan. Vuokraamo ei hyvitä käyttämättä jäänyttä kaasua vuokraajalle.

 

Pitkäaikaiset yli kolme viikkoa kestävät vuokrasuhteet

Asuntoauton pysäköinnissä tulee käyttää harkintaa vaurioiden ja ilkivallan välttämiseksi. Palovaroittimen toiminta on testattava testipainikkeella vähintään kerran kuukaudessa. Tarvittaessa paristot on vaihdettava. Kaasupullon venttiilin tulee olla suljettuna aina kun kaasulaitteita ei käytetä aktiivisesti. Lämmittimiä ei saa peittää. Vuokraaja huolehtii siitä, että autoon vaihdetaan tarvittaessa kesken vuokra-ajan lain vaatimat talvi-/kesärenkaat.